Charlotte Jensen

Cand. psych. aut.

Jeg føler mig dybt priviligeret over mit arbejde som psykolog, som jeg til stadighed finder meget meningsfuldt.

Telefon: 41 44 13 75
E-mail: charlotte@charlottejensen.dk
www.charlottejensen.dk
Axel Gruhns vej 16
8270 Højbjerg

Som person er jeg meget dedikeret til mit arbejde, og jeg engagerer mig i de personer,  jeg møder.
Jeg brænder for at arbejde med mennesker – ung som gammel – og i en periode få lov til at ledsage og bidrage til den udviklingsproces mennesker gennemgår i livet.

Yderligere føler jeg mig privilegeret i forhold til alsidigheden i mit arbejde, der spænder bredt fra terapiforløb med børn, unge og voksne til undervisning, foredrag, onlinegrupper, sorggrupper samt artikel- og bogskrivning. Kombinationen af mine arbejdsopgaver giver mig en masse ny indsigt og læring.

Privat bor jeg alene med mine to døtre, der er fra henholdsvis 2011 og 2014. Jeg engagerer mig i livet og har ofte gang i mange for mig meningsfulde ting. Når jeg skal slappe af, er det gennem naturen, havearbejde, motion, kreative ting og musik – jeg spiller klaver og har tidligere sunget i kor i mange år. Desuden har jeg en forkærlighed for krimier (både bøger og film).

Jeg har særligt fokus på:
Jeg har, siden jeg blev uddannet i 2004, mødt og behandlet mennesker med meget forskellige problemstillinger – det kan være alt fra ensomhed, selvværdsproblemer, alvorlig/kronisk sygdom, stress og angst til livskriser, traumer, sorg og tab samt andre eksistentielle temaer.

Mine primære arbejdsområder er

  • kronisk og alvorlig sygdom eller handicap hos børn, unge og voksne
  • tab, sorg og krise
  • forældre, der har mistet et barn
  • hospitalstraumer og angst for behandlingsprocedurer (fx nåleangst)
  • selvværdsproblematikker

Mit særlige fokus er således mestring af kronisk/alvorlig sygdom samt sorg og krise – dette uanset om man er pårørende (forælder eller partner) eller om man selv er ramt af sygdom.

Jeg har, siden jeg blev uddannet, haft fokus på kronisk/alvorlig sygdom og tab samt sorg og krise relateret hertil. Bl.a. har jeg arbejdet nogle år i Kræftrådgivningen og i Det

Palliative Team på Aarhus Sygehus, undervist på kræft- og hjertekar-rehabiliteringshold på Randers Sundhedscenter siden 2011 og har været projektleder for et 5-årigt psykologprojekt i Cystisk Fibroseforeningen. Yderligere har jeg tæt samarbejde med adskillige patientforeninger – bl.a. FAVN/børnecancerfonden, Gigtramte Børns Forældreforening samt Parkinsonforeningen.


Jeg har også skrevet bogen:
”Det kronisk syge barn og livet i familien” samt er medforfatter til ”
Smerter hos børn – indsigt, mestring, lindring”

Smerter hos børn – indsigt, mestring, lindring
Charlotte Jensen

Desuden har jeg mange års erfaring med at arbejde med selvværdsproblematikker. Et lavt selvværd kan være yderst smertefuldt og begrænsende i hverdagen, da det i høj grad spiller ind i kontakten og relationerne til mennesker omkring én – såvel de nære som fjerne relationer. Jeg hjælper således mennesker til at få kontakt til og mærke den værdi de har, og bryde de gamle forestillinger om, at de ikke er noget værd.

Sådan arbejder jeg

Jeg er meget autentisk og ærlig i min kontakt og i min måde at arbejde på. Jeg har en ydmyghed og en oprigtig nysgerrighed i forhold til, hvad det er for nogle mekanismer og processer, der er på spil og er nænsom i min måde at lave terapi på. Generelt arbejder jeg meget i det relationelle – hvad der udspiller sig her-og-nu i det terapeutiske rum.

Klinikken
Axel Gruhns Vej 16
8270 Højbjerg


Jeg har tidligere taget en 3-årig tegneterapeutisk efteruddannelse på psykodynamisk grundlag. Fokus i uddannelsen har været fokus på chok- og traume-terapi – især med afsæt i Peter Levines forskning i nervesystemets betydning for dannelsen af traumer.

Yderligere har jeg en 1-årig efteruddannelse i somatisk orienteret psykoterapi.

I relation til mine efteruddannelser arbejder jeg en del med kroppen – både som en kilde til ressourcer, men også med henblik på at uforløste traumer og sorg manifesteres og kan forløses via kontakt til kroppen. Kroppen er det sted, hvor spændinger, blokeringer, traumer og tilbageholdte følelser oplagres. Samtidig er kroppen også det sted, hvor vi er i tættest kontakt til os selv og til vores ressourcer.

Afhængig af problemstillingen bruger jeg forskellige redskaber. Bl.a. bruger jeg tegneterapi, visualisering og i nogle tilfælde også tankefeltsterapi.

 

Jeg hjælper med at få kontakt til og mærke den værdi de har, og bryde de gamle forestillinger om, at de ikke er noget værd.