Anne-Louise Agerskov Lodahl

Cand. psych. aut. med videreuddannelse i gestaltterapi

Grundlæggende for mit arbejde og ståsted er at se mennesket som en helhed – vi er krop og psyke.

Telefon: 29 10 82 30
E-mail: kontakt@etmellemrum.dk
www.etmellemrum.dk
Axel Gruhns Vej 16
8270 Højbjerg 

Anne-Louise Lodahl Agerskov psykolog
Jeg har været psykolog siden 2009 og har siden specialiseret mig i at arbejde med stress og stressramte. Derfor har jeg stor erfaring med mennesker, som har oplevet at livet har belastet dem på den ene eller anden måde. Jeg har erfaring med at belastningsreaktioner som eksempelvis stress både kan være udløst af arbejdsrelaterede omstændigheder og af andre svære livsomstændigheder, der har ramt én.

Et mellemrum 
Jeg betragter også psykoterapi som et mellemrum, du kan træde ind i, imellem livets mange andre rum, hvorfor ´et mellemrum´ også er navnet på min klinik. Jeg er således optaget af mellemrum i mange afskygninger. Du er velkommen til at læse mere om mig og om mellemrum på www.etmellemrum.dk.

Privat bor jeg i et hyggeligt rækkehus i Hørning ved Skanderborg sammen med min mand Martin. Jeg holder meget af hverdagen og er for min egen del også optaget af at skabe mellemrum – midt i en til tider travl og udfordrende hverdag. Jeg finder mine mellemrum, når jeg slapper af med en god bog, min hæklenål eller et skriveredskab i hånden eller på anden vis er kreativ. De er også at finde, når jeg går i haven, bevæger mig ud i naturen eller får en god snak, – gerne over en varm kop the eller kaffe med mælk.

Jeg har særligt fokus på: Af tematikker jeg har erfaring med kan nævnes:
 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • At være pårørende til et menneske med en sindslidelse
 • At være vokset op i familie hvor en eller begge forældre har haft en
 • Alkoholproblematik
 • At have haft en svær opvækst eller være vokset op med omsorgssvigt
 • At være eller blive ramt af kronisk sygdom eller smerteproblematik
 • At have været ude for en ulykke eller anden skelsættende begivenhed.
 • Søvnproblemer
 • Selvværdsproblemer
 • Ledighed og ledighedsstress
 • Tab, sorg og krise
Jeg har ved siden af min psykologpraksis en deltidsstilling som psykolog ved sundhedscenter Vejle, hvor jeg er med til at afholde kurser i stress og har individuelle samtaler med stressramte. Derudover underviser jeg i livet med en kronisk sygdom på et osteoporoseforløb.

Sådan arbejder jeg: 
Psykoterapi er et rum – eller et mellemrum om du vil, – hvor du har mulighed for at stoppe op og se på dit liv og dig selv. Min måde at arbejde på tager udgangspunkt i dig, det du bringer ind i rummet samt dine ønsker og behov.

Mit psykologiske ståsted er gestaltterapien, hvor jeg har taget en 3-årig videreuddannelse. Derudover har jeg i mange år arbejdet med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og Mindfulness. Sidst men ikke mindst inddrager jeg gerne elementer fra andre terapeutiske retninger, hvor det giver mening. Det kan eksempelvis være Kognitiv Terapi, Compassion Fokuseret Terapi eller Tilknytningsteori.
Mennesker, der søger psykoterapi, henvender sig ofte, fordi de oplever at sidde fast i deres liv. De har det skidt eller på anden vis har svært ved at få livet til at fungere. Jeg er meget taknemmelig for, når jeg får lov til at følge et menneske i en periode af vedkommendes liv, også selvom perioden for det meste er kendetegnet ved at være svær.

Det er min erfaring, at der midt i det svære kan opstå kontakt med noget livfuldt og meningsfuldt, hvilket er en væsentlig del af det, som det psykoterapeutiske arbejde handler om.

En vigtig del er ligeledes at bistå den enkelte til en øget bevidsthed omkring tanker og følelser og en dybere kontakt til sig selv og derigennem også til en dybere kontakt til omverdenen. Jeg fascineres gang på gang af at være vidne til, at et menneske under et terapiforløb får en større forståelse for sig selv og finder nye og bedre måder at udfolde sit liv på.